יושר החיים לפרשת האזינו
דברים

יושר החיים לפרשת האזינו

  " 'וישמן ישורון ויבעט' – לפי השבע הן מורדין, וכן אתה מוצא בדור המבול שלא מרדו לפני המקום אלא

על תפילה ועיתויה – לפרשת וילך ושבת תשובה
דברים

על תפילה ועיתויה – לפרשת וילך ושבת תשובה

" 'הן קרבו ימיך למות'… מלמד שעשרה פעמים נגזרה עליו גזירה שלא ליכנס לארץ ישראל ועדיין לא נחתם גזר דין

עבודת ד' במקדש ובשמחה – לפרשת כי תבוא
דברים

עבודת ד' במקדש ובשמחה – לפרשת כי תבוא

" 'ויביאנו אל המקום הזה' זה בית המקדש. או יכול זה ארץ ישראל? כשהוא אומר 'ויתן לנו את הארץ הזאת'

כנגד יצר הרע – לפרשת כי תצא
דברים

כנגד יצר הרע – לפרשת כי תצא

בס"ד " 'כי תצא למלחמה על אויביך… וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה'. לא דברה תורה

המלך המשפט וגאולה – לפרשת שופטים
דברים

המלך המשפט וגאולה – לפרשת שופטים

" 'שופטים ושוטרים' משל למלך שהיה לו בנים הרבה והיה אוהב את הקטן יותר מכולם, והיה לו פרדס אחד והיה

ביטולה של תורה ויסודה – לפרשת עקב
דברים

ביטולה של תורה ויסודה – לפרשת עקב

בס"ד " אמר ריש לקיש פעמים שביטולה של תורה היא יסודה דכתיב 'אשר שברת' אמר לו הקב"ה: יישר כח ששברת."

תחנונים ונחמה – לשבת ואתחנן נחמו
דברים

תחנונים ונחמה – לשבת ואתחנן נחמו

בס"ד "… 'ואתחנן' למה לא נתפלל משה אלא בלשון תחנונים? אלא בשעה שעמד משה ואמר לפני הקב"ה 'הודיעני נא את

שמחת התוכחה – לפרשת דברים
דברים

שמחת התוכחה – לפרשת דברים

בס"ד " 'אלה הדברים אשר דבר משה' – וכי לא נתנבא משה אלא אלו בלבד, והרי כתב כל התורה שנאמר

ניצבים כולכם – לפרשת ניצבים וילך
דברים

ניצבים כולכם – לפרשת ניצבים וילך

 " 'אתם נצבים היום', זה שאמר הכתוב' הפוך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמוד' וגו', כל זמן שהקב"ה מסתכל במעשיהם של

את פניך ד' אבקש – לפרשת כי תצא
דברים

את פניך ד' אבקש – לפרשת כי תצא

" 'והיה בהניח ד' אלוקיך לך'… רבי ברכיה בשם רבי אבא בר כהנא אמר: כל זמן שזרעו של עמלק קיים

צדק שלום ואמת – פרשת שופטים
דברים

צדק שלום ואמת – פרשת שופטים

צדק שלום ואמת "ושפטו את העם משפט צדק – שיהיו מטין את העם לכף צדק, אמר רבי יהודה ברבי שלום

טהרת השבת והמעשרות – פרשת ראה
דברים

טהרת השבת והמעשרות – פרשת ראה

בס"ד טהרת השבת והמעשרות "…רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר: בזכות שני דברים ישראל מתחטאין (=נטהרים) לפני המקום, בזכות

ערכן של מצוות קלות – לפרשת עקב
דברים

ערכן של מצוות קלות – לפרשת עקב

" 'והיה עקב' זה שאמר הכתוב 'למה אירא בימי רע עון עקבי יסובני', יתברך שמו של הקדוש ברוך הוא שנתן

ומי גוי גדול – פרשת ואתחנן
דברים

ומי גוי גדול – פרשת ואתחנן

" 'ואתחנן אל ד' ', זה שאמר הכתוב 'אחת היא על כן אמרתי תם ורשע הוא מכלה', אמר משה: רבש"ע

גאולת ישראל לפרשת דברים
דברים

גאולת ישראל לפרשת דברים

"  'אלה הדברים' יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא יתברך ויתעלה זכרו שכל הנסים שעשה לישראל במדבר

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן