חמה ולבנה, לפרשת וילך ושבת שובה
דברים

חמה ולבנה, לפרשת וילך ושבת שובה

כשאנו עומדים להיכנס לארץ ישראל מתחלפת ההנהגה האלוקית בעם ישראל. הנהגת יהושע מתדמה לירח הזורח בלילה. הלילה הוא זמן ההתכנסות

ובחרת בחיים, לפרשת ניצבים
דברים

ובחרת בחיים, לפרשת ניצבים

הבחירה בחיים אינה פשוטה. כשאנו מתפללים 'זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים' אנו מבקשים חיים שיש בהם חפץ ד', חיים בעולם

עומק הברכה, לפרשת כי תבוא
דברים

עומק הברכה, לפרשת כי תבוא

הליכת רשב"י למערה ליד לוד יוצרת מצב בו אין חיבור גלוי בין הנגלה לבין הנסתר. כשבבית המדרש מתקשים בשאלה המשיקה

ירח אלול, לפרשת כי תצא
דברים

ירח אלול, לפרשת כי תצא

כשמכינים את הכוחות מחדש בעשרת ימי תשובה, עת המלך נמצא ולא רק תשוקת הנשמה מדברת 'את פניך ד' אבקש',

המלך המשפט, לפרשת שופטים
דברים

המלך המשפט, לפרשת שופטים

מעשי האדם הנובעים מעומק בחירתו מכים גלים בעולם, נחקקים במציאות, ועל מנת לחשוף אותם צריכה להתגלות נקודת תצפית העומדת מעל

קללה שבקדושה, לפרשת ראה
דברים

קללה שבקדושה, לפרשת ראה

כל עוד יש לנו מגע עם חטא אדם הראשון מחמת קלקול הדורות בחטא העגל, בפירוד שבין השבטים, אנו צריכים להופיע

סוד הזוג האחד, לפרשת עקב
דברים

סוד הזוג האחד, לפרשת עקב

העולם נברא באות ב', לכן מתחילה התורה במילה בראשית. השניות הזו יוצרת מצב של אור וכלים, תוכן והתלבשותו. אמנם לכלים

אהבת ד' ובריותיו, לפרשת ואתחנן נחמו
דברים

אהבת ד' ובריותיו, לפרשת ואתחנן נחמו

יחוד ד' הפנימי, הפועל את יחוד כל העולמות, ומוציא את הכוחות הגנוזים במציאות, מופיע בפירוט במצות האהבה בכל הלב. האהבה

יחוד ד', לפרשת דברים
דברים

יחוד ד', לפרשת דברים

משנה תורה הוא ספר המרכז בתוכו את המסקנה העולה מכל התורה כולה באופן שנהיה ראויים להיכנס לארץ ישראל. עומק התוכחה

היקף ופנים – וזאת הברכה ושמחת תורה
דברים

היקף ופנים – וזאת הברכה ושמחת תורה

הפער בין האמונה הפנימית לבין נתיבותיה בחיים, בין שתי הדיברות אותן שמענום מפי הגבורה לבין כל פרטי התורה, יצרה מצב

ייאוש מהגאולה, לפרשת האזינו
דברים

ייאוש מהגאולה, לפרשת האזינו

תהליכי הגאולה יוצרים את התשתית למפגש עמוק עם רבש"ע. ההבנה כי אין לנו לחפש שום פתרון זמני וחלקי אלא להישען

תקע בשופר גדול, פרשת ניצבים
דברים

תקע בשופר גדול, פרשת ניצבים

דווקא יראת השמים הפרטית הזו, שהתמודדה שנים רבות עם קשיי הגלות ולא שינתה את טעמה, התמידה את היחס לאלוקות עד

התהוות, לפרשת כי תבוא
דברים

התהוות, לפרשת כי תבוא

היותנו גוי אחד בארץ מגלה ומאמתת את האחדות האלוקית המופיעה מבעד לכל הסתירות והניגודים. ולכן בראש השנה שעיקרו בארץ אשר

לימוד זכות כקידוש ד', לפרשת כי תצא
דברים

לימוד זכות כקידוש ד', לפרשת כי תצא

מגמת החיים היא לקדש את השם. קידוש ד' משמעותו יצירת תנועה מתמדת של הופעה שאינה מותירה חלל ריק הפנוי חלילה

תמימות וחכמה, לפרשת שופטים
דברים

תמימות וחכמה, לפרשת שופטים

המפגש שלנו עם בריאת העולם הוא מפגש של סוד, של סתר, של צנעה. המפגש של החוזים בכוכבים הוא מפגש היוצר

מנוחה ונחלה – לפרשת ראה
דברים

מנוחה ונחלה – לפרשת ראה

פרשת ראה היא הפרשה המכניסה אותנו לארץ ישראל ומתארת את חיי הקודש והחול בארץ ישראל. הפרשה מעמידה במרכז את הבחירה

להיות שומע – לפרשת עקב
דברים

להיות שומע – לפרשת עקב

עולם הקודש הינו עולם של חיים. כמה קל ליפול למהמורת ההשוואות בין קודש לחול ובזה להמעיט את יכולת ההקשבה. בטעות

להתפלל עם, לפרשת ואתחנן
דברים

להתפלל עם, לפרשת ואתחנן

דווקא מתפילה אשר כזו, מאי התקבלותה של תפילתו, אנו למדים שעיקרה של תפילה אינה איזו התוצאה החיצונית, כלומר התמלאות המאוויים

איכה ונחמה, לפרשת דברים
דברים

איכה ונחמה, לפרשת דברים

הקדוש ברוך הבטיח לאבות לתת להם את הארץ, והלא מתו לפני נתינת הארץ לבני ישראל? מכאן מדייקים חז"ל שנשמותיהם של

יושר החיים לפרשת האזינו
דברים

יושר החיים לפרשת האזינו

  " 'וישמן ישורון ויבעט' – לפי השבע הן מורדין, וכן אתה מוצא בדור המבול שלא מרדו לפני המקום אלא

על תפילה ועיתויה – לפרשת וילך ושבת תשובה
דברים

על תפילה ועיתויה – לפרשת וילך ושבת תשובה

" 'הן קרבו ימיך למות'… מלמד שעשרה פעמים נגזרה עליו גזירה שלא ליכנס לארץ ישראל ועדיין לא נחתם גזר דין

עבודת ד' במקדש ובשמחה – לפרשת כי תבוא
דברים

עבודת ד' במקדש ובשמחה – לפרשת כי תבוא

" 'ויביאנו אל המקום הזה' זה בית המקדש. או יכול זה ארץ ישראל? כשהוא אומר 'ויתן לנו את הארץ הזאת'

כנגד יצר הרע – לפרשת כי תצא
דברים

כנגד יצר הרע – לפרשת כי תצא

בס"ד " 'כי תצא למלחמה על אויביך… וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה'. לא דברה תורה

המלך המשפט וגאולה – לפרשת שופטים
דברים

המלך המשפט וגאולה – לפרשת שופטים

" 'שופטים ושוטרים' משל למלך שהיה לו בנים הרבה והיה אוהב את הקטן יותר מכולם, והיה לו פרדס אחד והיה

ביטולה של תורה ויסודה – לפרשת עקב
דברים

ביטולה של תורה ויסודה – לפרשת עקב

בס"ד " אמר ריש לקיש פעמים שביטולה של תורה היא יסודה דכתיב 'אשר שברת' אמר לו הקב"ה: יישר כח ששברת."

תחנונים ונחמה – לשבת ואתחנן נחמו
דברים

תחנונים ונחמה – לשבת ואתחנן נחמו

בס"ד "… 'ואתחנן' למה לא נתפלל משה אלא בלשון תחנונים? אלא בשעה שעמד משה ואמר לפני הקב"ה 'הודיעני נא את

שמחת התוכחה – לפרשת דברים
דברים

שמחת התוכחה – לפרשת דברים

בס"ד " 'אלה הדברים אשר דבר משה' – וכי לא נתנבא משה אלא אלו בלבד, והרי כתב כל התורה שנאמר

ניצבים כולכם – לפרשת ניצבים וילך
דברים

ניצבים כולכם – לפרשת ניצבים וילך

 " 'אתם נצבים היום', זה שאמר הכתוב' הפוך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמוד' וגו', כל זמן שהקב"ה מסתכל במעשיהם של

את פניך ד' אבקש – לפרשת כי תצא
דברים

את פניך ד' אבקש – לפרשת כי תצא

" 'והיה בהניח ד' אלוקיך לך'… רבי ברכיה בשם רבי אבא בר כהנא אמר: כל זמן שזרעו של עמלק קיים

צדק שלום ואמת – פרשת שופטים
דברים

צדק שלום ואמת – פרשת שופטים

צדק שלום ואמת "ושפטו את העם משפט צדק – שיהיו מטין את העם לכף צדק, אמר רבי יהודה ברבי שלום

טהרת השבת והמעשרות – פרשת ראה
דברים

טהרת השבת והמעשרות – פרשת ראה

בס"ד טהרת השבת והמעשרות "…רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר: בזכות שני דברים ישראל מתחטאין (=נטהרים) לפני המקום, בזכות

ערכן של מצוות קלות – לפרשת עקב
דברים

ערכן של מצוות קלות – לפרשת עקב

" 'והיה עקב' זה שאמר הכתוב 'למה אירא בימי רע עון עקבי יסובני', יתברך שמו של הקדוש ברוך הוא שנתן

ומי גוי גדול – פרשת ואתחנן
דברים

ומי גוי גדול – פרשת ואתחנן

" 'ואתחנן אל ד' ', זה שאמר הכתוב 'אחת היא על כן אמרתי תם ורשע הוא מכלה', אמר משה: רבש"ע

גאולת ישראל לפרשת דברים
דברים

גאולת ישראל לפרשת דברים

"  'אלה הדברים' יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא יתברך ויתעלה זכרו שכל הנסים שעשה לישראל במדבר

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן