פרשת במדבר וחג השבועות
במדבר

פרשת במדבר וחג השבועות

" 'וידבר ד' אל משה במדבר סיני', זה שאמר הכתוב  'צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה' וגו', 'צדקתך כהררי אל'

זכרון כתנועת חיים – לפרשת שלח
במדבר

זכרון כתנועת חיים – לפרשת שלח

" 'וראיתם ועשיתם', מגיד הכתוב שכל המקיים מצות ציצית מעלה עליו הכתוב כאלו קיים כל המצות כולן, והלא דברים קל

זכות היו"ד הנוספת – לפרשת שלח
במדבר

זכות היו"ד הנוספת – לפרשת שלח

כדי להיכנס לארץ צריך לעורר את כח הגבורה מכוחה של אמונה גדולה. מראה העיניים תלוי בכיוון הלב, ולכן בסוף הפרשה

ברוך ד' | לפרשת יתרו
כללי

ברוך ד' | לפרשת יתרו

האירוע הניסי החד - פעמי של קריעת ים סוף עומד למעלה מן המציאות. הבריק ברק בעולם של גילוי אלוקות. האמונה

ונפשי כעפר לכל תהיה, לפרשת וישלח
בראשית

ונפשי כעפר לכל תהיה, לפרשת וישלח

בסוף הלילה, לקראת השחר העולה, לקראת גאולתם של ישראל, מתעורר כח הקטרוג של עשו, ומולו, על יעקב לגלות את כוחותיו

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן