אהבת עולם אהבתיך –ביאור לאקדמות לקראת חג השבועות

המנהג העיקרי אותו נוהגים בבית ישראל בחג השבועות הוא להיות נעורים בלילה. מנהג זה מופיע כבר בזוה"ק, מנהג שכל כולו עטוף ברזי עליון. מנהג זה של יחידי סגולה, מתואר במכתבו של רבי שלמה אלקבץ המובא בשל"ה הקדוש כמנהג אותו נוהגים יחידי סגולה, וכמדומה שככל שאור הגאולה מופיע יותר, כן מנהג זה מתפשט יותר בבית ישראל. כך כתב המג"א )תצד'( "איתא בזהר שחסידים הראשונים היו נעורים כל הלילה ועוסקים בתורה וכבר נהגו רוב הלומדים לעשות כן" והיום ניתן להוסיף שלא רק הלומדים נהגו לעשות כן.  להורדת המאמר המלא

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן