החדש הזה – לפרשת בא
כללי

החדש הזה – לפרשת בא

החדש הזה – לפרשת בא " 'החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה' – אמר רבי אסי

מורשה–לפרשת וארא
כללי

מורשה–לפרשת וארא

מורשה – לפרשת וארא " 'ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שוועתם

דרכי גאולה – לפרשת שמות
כללי

דרכי גאולה – לפרשת שמות

דרכי גאולה – לפרשת שמות " 'ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל

לימוד בהקהל ומסירות בהקהל – לפרשת ויקהל פקודי
שמות

לימוד בהקהל ומסירות בהקהל – לפרשת ויקהל פקודי

" 'ויקהל משה' – רבותינו בעלי אגדה אומרים: מתחילת התורה ועד סופה אין בה פרשה שנאמר בראשה ויקהל אלא זאת

הארת החרות – לפרשת תצוה וזכור
שמות

הארת החרות – לפרשת תצוה וזכור

" 'ואתה תצוה את בני ישראל'. 'הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים' ראה מה הקדוש ברוך הוא מקלס כנסת

פרשת תרומה
שמות

פרשת תרומה

" 'וידבר ד' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה'. זה שאמר הכתוב 'כי לקח טוב נתתי

אם יתן איש כל הון ביתו באהבה – לפרשת משפטים
שמות

אם יתן איש כל הון ביתו באהבה – לפרשת משפטים

" 'ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה', רבי יוחנן הוה מטייל וסליק מן טבריא לצפורי והוה מסתמיך על כתפיה

פרשת יתרו
שמות

פרשת יתרו

" מה כתיב למעלה מן העניין? מפלתו של עמלק ואחר כך 'וישמע יתרו'. זה שאמר הכתוב 'לץ תכה ופתי יערים'

להפוך מר למתוק – לפרשת בשלח
שמות

להפוך מר למתוק – לפרשת בשלח

" 'ויאמר אם שמוע תשמע' אמר רבי זירא ואיתימא רבי חנינא בר פפא, בא וראה שלא כמידת הקב"ה מידת בשר

פעולת הפסח לדורות – לפרשת בא
שמות

פעולת הפסח לדורות – לפרשת בא

"רבי חלבו בשם רבי יוחנן: הכא (=כאן) את אמר 'בעשור לחודש' (שאז נצטווינו לקחת ולהפריש את קרבן הפסח) ולהלן אמר

גדלות האמונה שורש הגאולה – לפרשת וארא
שמות

גדלות האמונה שורש הגאולה – לפרשת וארא

בס"ד "רבי יהודה בן בתירא אומר הרי הוא אומר 'ולא שמעו אל משה מקוצר רוח'- וכי יש לך אדם שמתבשר

מעגלי תשובה – לפרשת שמות
שמות

מעגלי תשובה – לפרשת שמות

"… אמר לפניו תן לי אות. אמר לו 'השלך מטך ארצה'. ולמה הראה הקב"ה למשה בנחש? אלא מה נחש ממית

המתינות שבזריזות – לפרשת משפטים ושקלים
שמות

המתינות שבזריזות – לפרשת משפטים ושקלים

"…ודיינים צריכין לחמוצי (=להמתין) דינייהו (=דינם) כדדרש בר קפרא מנא הא מילתא (=מה המקור) דאמרו רבנן 'הוו מתונים בדין'? שנאמר

עולם הרוח וההכרעה המעשית – לפרשת יתרו
שמות

עולם הרוח וההכרעה המעשית – לפרשת יתרו

"ולמה לא נתנה התורה כשיצאו ממצרים, לא כך אמר למשה 'בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה'?

על הכבוד, הנבואה וחביקת הכל- לפרשת בא
שמות

על הכבוד, הנבואה וחביקת הכל- לפרשת בא

 "וידבר ד' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר וכי (=והלא) לא היה הדבור אלא למשה בלבד, ומה תלמוד לומר

שירת הגאות, הענווה והתשובה – לפרשת בשלח
שמות

שירת הגאות, הענווה והתשובה – לפרשת בשלח

"כי גאה גאה – גאוני (הקב"ה 'הגאה' אותי) וגאיתיו. גאוני במצרים 'בני בכורי ישראל',  גאיתיו במצרים 'השיר יהיה לכם כליל

פרשת שמות
שמות

פרשת שמות

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת שמות סימן ח " 'ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה', והנה ילד בוכה לא נאמר

הרב אלקנה ויצןהרב דני ברוך

 

 

הודעות

– ט"ז טבת תשפ"א –
שלום חברים אהובים!
השבוע, כמתוכנן, התחלנו ללמוד את ספר הכוזרי, יחד עם מספר עוקבים מבוגרי הישיבה (ההקלטות עולות לתיקייה בדרייב, מוזמנים להצטרף!).
שבת שלום ומבורך!
 
 

להארות והערות נשמח אם תכתבו לנו כאן 

 
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן