מלאכת הבערה והוצאה | פרשת ויקהל-פקודי -החודש
כללי

מלאכת הבערה והוצאה | פרשת ויקהל-פקודי -החודש

כשאדם מדליק אש הוא יוצר תשתית להתהוות הנעשית ברובה מאליה. האש מחד היא שעבוד כוחות הטבע ליצירת דברים מחודשים. האש

אישה ואם – לפרשת כי תישא ופרה
כללי

אישה ואם – לפרשת כי תישא ופרה

היכולת המיוחדת, המאפשרת את הופעת הגוונים הדקים שבמציאות, באה לידי ביטוי בדמות האם, דמות וכשרון הטמונים בכל אישה. האימא עומדת

התעוררות מנין? | לפורים ופרשת תצוה
כללי

התעוררות מנין? | לפורים ופרשת תצוה

איך יכול להיות שרבי עקיבא דורש והציבור מעיזים להתנמנם וכיצד הוא מעוררם בדבריו. שהנה גלות הא בחינת שינה כמו שנאמר

חביבים ישראל | לפרשת תרומה-זכור
כללי

חביבים ישראל | לפרשת תרומה-זכור

עיקרה של השראת שכינה בישראל היא בארץ ישראל. כדי לגלות ולהופיע את הקדושה האחת המקיפה כל, את אותה שקיקה פנימית

תורה מנשאת – לפרשת משפטים שקלים
כללי

תורה מנשאת – לפרשת משפטים שקלים

האירוע הניסי החד - פעמי של קריעת ים סוף עומד למעלה מן המציאות. הבריק ברק בעולם של גילוי אלוקות. האמונה

ברוך ד' | לפרשת יתרו
כללי

ברוך ד' | לפרשת יתרו

האירוע הניסי החד - פעמי של קריעת ים סוף עומד למעלה מן המציאות. הבריק ברק בעולם של גילוי אלוקות. האמונה

גאות ד' – לפרשת בשלח
כללי

גאות ד' – לפרשת בשלח

גאות ד' – לפרשת בשלח " 'אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לד' ויאמרו לאמר, אשירה לד' כי

החדש הזה – לפרשת בא
כללי

החדש הזה – לפרשת בא

החדש הזה – לפרשת בא " 'החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה' – אמר רבי אסי

מורשה–לפרשת וארא
כללי

מורשה–לפרשת וארא

מורשה – לפרשת וארא " 'ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שוועתם

דרכי גאולה – לפרשת שמות
כללי

דרכי גאולה – לפרשת שמות

דרכי גאולה – לפרשת שמות " 'ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל

לימוד בהקהל ומסירות בהקהל – לפרשת ויקהל פקודי
שמות

לימוד בהקהל ומסירות בהקהל – לפרשת ויקהל פקודי

" 'ויקהל משה' – רבותינו בעלי אגדה אומרים: מתחילת התורה ועד סופה אין בה פרשה שנאמר בראשה ויקהל אלא זאת

הארת החרות – לפרשת תצוה וזכור
שמות

הארת החרות – לפרשת תצוה וזכור

" 'ואתה תצוה את בני ישראל'. 'הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים' ראה מה הקדוש ברוך הוא מקלס כנסת

פרשת תרומה
שמות

פרשת תרומה

" 'וידבר ד' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה'. זה שאמר הכתוב 'כי לקח טוב נתתי

אם יתן איש כל הון ביתו באהבה – לפרשת משפטים
שמות

אם יתן איש כל הון ביתו באהבה – לפרשת משפטים

" 'ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה', רבי יוחנן הוה מטייל וסליק מן טבריא לצפורי והוה מסתמיך על כתפיה

פרשת יתרו
שמות

פרשת יתרו

" מה כתיב למעלה מן העניין? מפלתו של עמלק ואחר כך 'וישמע יתרו'. זה שאמר הכתוב 'לץ תכה ופתי יערים'

להפוך מר למתוק – לפרשת בשלח
שמות

להפוך מר למתוק – לפרשת בשלח

" 'ויאמר אם שמוע תשמע' אמר רבי זירא ואיתימא רבי חנינא בר פפא, בא וראה שלא כמידת הקב"ה מידת בשר

פעולת הפסח לדורות – לפרשת בא
שמות

פעולת הפסח לדורות – לפרשת בא

"רבי חלבו בשם רבי יוחנן: הכא (=כאן) את אמר 'בעשור לחודש' (שאז נצטווינו לקחת ולהפריש את קרבן הפסח) ולהלן אמר

גדלות האמונה שורש הגאולה – לפרשת וארא
שמות

גדלות האמונה שורש הגאולה – לפרשת וארא

בס"ד "רבי יהודה בן בתירא אומר הרי הוא אומר 'ולא שמעו אל משה מקוצר רוח'- וכי יש לך אדם שמתבשר

מעגלי תשובה – לפרשת שמות
שמות

מעגלי תשובה – לפרשת שמות

"… אמר לפניו תן לי אות. אמר לו 'השלך מטך ארצה'. ולמה הראה הקב"ה למשה בנחש? אלא מה נחש ממית

המתינות שבזריזות – לפרשת משפטים ושקלים
שמות

המתינות שבזריזות – לפרשת משפטים ושקלים

"…ודיינים צריכין לחמוצי (=להמתין) דינייהו (=דינם) כדדרש בר קפרא מנא הא מילתא (=מה המקור) דאמרו רבנן 'הוו מתונים בדין'? שנאמר

עולם הרוח וההכרעה המעשית – לפרשת יתרו
שמות

עולם הרוח וההכרעה המעשית – לפרשת יתרו

"ולמה לא נתנה התורה כשיצאו ממצרים, לא כך אמר למשה 'בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה'?

על הכבוד, הנבואה וחביקת הכל- לפרשת בא
שמות

על הכבוד, הנבואה וחביקת הכל- לפרשת בא

 "וידבר ד' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר וכי (=והלא) לא היה הדבור אלא למשה בלבד, ומה תלמוד לומר

שירת הגאות, הענווה והתשובה – לפרשת בשלח
שמות

שירת הגאות, הענווה והתשובה – לפרשת בשלח

"כי גאה גאה – גאוני (הקב"ה 'הגאה' אותי) וגאיתיו. גאוני במצרים 'בני בכורי ישראל',  גאיתיו במצרים 'השיר יהיה לכם כליל

פרשת שמות
שמות

פרשת שמות

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת שמות סימן ח " 'ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה', והנה ילד בוכה לא נאמר

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן