קוממיות – לפרשת בחוקותי וליום ירושלים
ויקרא

קוממיות – לפרשת בחוקותי וליום ירושלים

" 'ואשבור מוטות עולכם ואולך אתכם קוממיות' רבי שמעון אומר מאתים אמה, רבי יהודה אומר מאה אמה כאדם הראשון…" (ילקוט

אונאת דברים – לפרשת בהר
ויקרא

אונאת דברים – לפרשת בהר

" …'ולא תונו איש את עמיתו' באונאת דברים הכתוב מדבר. הא כיצד? אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור

הכהונה – בקשת החיים. לפרשת אמור
ויקרא

הכהונה – בקשת החיים. לפרשת אמור

"מה כתיב למעלה מן העניין? 'ואיש או אישה כי יהיה בהם אוב או ידעוני', מה כתיב אחריו? 'אמור אל הכהנים',

פרושים וצדוקים במעלה הקדושה – לפרשת אחרי מות קדושים
ויקרא

פרושים וצדוקים במעלה הקדושה – לפרשת אחרי מות קדושים

"תנו רבנן 'ונתן את הקטורת על האש לפני ד'- שלא יתקן מבחוץ ויכניס, להוציא מליבן של צדוקין שהיו אומרים יתקן

הקב"ה מטהר את ישראל – לפרשת תזריע מצורע
ויקרא

הקב"ה מטהר את ישראל – לפרשת תזריע מצורע

"… לפי שבעולם הזה הכהן רואה את הנגעין, אבל לעתיד אמר הקב"ה: אני מטהר אתכם, הדא הוא דכתיב 'וזרקתי עליכם

קרבנות של עתיד – לפרשת צו ושבת הגדול
ויקרא

קרבנות של עתיד – לפרשת צו ושבת הגדול

" 'זאת תורת העולה'. אמר רבי אבא בר יודן: משל למלך שכבדו אוהבו בחבית של יין וכלכלה של תאנים. אמר

דעת – כלי הכלת ההמיה. לפרשת ויקרא והחודש
ויקרא

דעת – כלי הכלת ההמיה. לפרשת ויקרא והחודש

"רבי תנחומא פתח 'יש זהב ורב פנינים וכלי יקר שפתי דעת' בנוהג שבעולם אדם יש לו כסף וזהב ואבנים טובות

אמירה שלעתיד לבא – פרשת אמור ול"ג בעומר
ויקרא

אמירה שלעתיד לבא – פרשת אמור ול"ג בעומר

אמירה שלעתיד לבא – לפרשת אמור ול"ג בעומר " 'ויאמר ד' אל משה אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם'

נכנס יין יצא סוד – פרשת שמיני וספירת העומר
ויקרא

נכנס יין יצא סוד – פרשת שמיני וספירת העומר

בס"ד נכנס יין יצא סוד – לפרשת שמיני וספירת העומר " 'וידבר ד' אל אהרן לאמר: יין ושכר אל תשת'…

על תפילת מנחה ועבודת המקדש – אחרי קדושים
ויקרא

על תפילת מנחה ועבודת המקדש – אחרי קדושים

" 'ויאמר ד' אל משה דבר אל אהרן איש איש מבית ישראל אשר ישחט' ורוח הקדש צווחת 'כי ממזרח שמש

אהבת ישראל – לפרשת תזריע מצורע ויום העצמאות
ויקרא

אהבת ישראל – לפרשת תזריע מצורע ויום העצמאות

"דבר אחר 'אדם כי יהיה בעור בשרו' למה אינו אומר 'דבר אל בני ישראל' כמו שכתב בכל הפרשיות כלם אלא

ויקרא
ויקרא

ויקרא

  " 'וידבר ד' אל משה לאמר נפש כי תחטא'… זה שאמר הכתוב 'גם בלא דעת נפש לא טוב, ואץ

הרב אלקנה ויצןהרב דני ברוך

 

 

הודעות

– ט"ז טבת תשפ"א –
שלום חברים אהובים!
השבוע, כמתוכנן, התחלנו ללמוד את ספר הכוזרי, יחד עם מספר עוקבים מבוגרי הישיבה (ההקלטות עולות לתיקייה בדרייב, מוזמנים להצטרף!).
שבת שלום ומבורך!
 
 

להארות והערות נשמח אם תכתבו לנו כאן 

 
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן