כלת משה, לפרשת נשא
ויקרא

כלת משה, לפרשת נשא

יום מתן תורה נקרא בפי חז"ל 'יום חתונתו' ואילו בניין בית המקדש הוא 'יום שמחת ליבו'. שלושה שלבים בחתונה –

שמחו את ירושלים, לפרשת במדבר וליום ירושלים
ויקרא

שמחו את ירושלים, לפרשת במדבר וליום ירושלים

סדר השבטים מסביב לאוהל מועד נקבע מתוך התאמה מופלאה בין הגילויים שבארץ לתכני הרוח שבשמים. כל שבט ושבט בפני עצמו

דודי לקראת כלה, לפרשת בחוקותי
ויקרא

דודי לקראת כלה, לפרשת בחוקותי

ישנן מדרגות רוחניות ההולכות ומתגלות מתוך הבחירה הטובה של האדם. גילוי זה חושף את אשר היה טמון ומכוסה מאז ומעולם,

השמיטה והאביונים, לפרשת בהר
ויקרא

השמיטה והאביונים, לפרשת בהר

בעומק השנה השביעית טמונה השנה השישית. וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית... וציויתי את ברכתי בשנה השישית ועשת את התבואה

טהרה וקדושה, לפרשת אמור
ויקרא

טהרה וקדושה, לפרשת אמור

הקדושה היא מגמה רוחנית, כל כולה טמירה ונעלמת. אמנם עבודת בית המקדש מתבטאת בצורה מעשית וגלויה במעשה הקורבנות אך יסודה

התקדמות מתמדת, לפרשת קדושים
ויקרא

התקדמות מתמדת, לפרשת קדושים

כשאנו מצווים 'קדושים תהיו' אנו מצווים להיות גילוי והמשך של אופן ההתגלות האלוקית של 'קדוש אני ד' אלוקיכם'. הקדושה היא

יראת ד', לפרשת אחרי
ויקרא

יראת ד', לפרשת אחרי

שתי מדרגות בעבודת ד', מדרגה אחת תלויה בנו והשניה הופעה מלמעלה – היראה והשמחה. ההתגלות בעולם ההכרה, ההתוודעות המתקבלת בעולם

קוממיותה של שמיטה, לפרשת בהר בחוקותי
ויקרא

קוממיותה של שמיטה, לפרשת בהר בחוקותי

כשרוצים לרתום שור לחרישה שמים עליו עול. עול זה מטה ומוריד את ראשו של השור כלפי מטה ובכך מנתב הוא

שבת ומועדים, לפרשת אמור
ויקרא

שבת ומועדים, לפרשת אמור

המועדים מתגלים דרך הזמן הטבעי. הילוכם של גרמי השמים – סיבוב כדור הארץ מסביב לשמש וסיבוב הירח מסביב לארץ –

הגישה אל הקודש, לפרשת אחרי מות קדושים
ויקרא

הגישה אל הקודש, לפרשת אחרי מות קדושים

הצדוקים והבייתוסים שאינם מאמינים בעולם הבא, יצרו יחס של מרחק מרבונו של עולם. גורסים הם כי אין לנו אפשרות להתקרב

נגעים ואהלות – לפרשת תזריע מצורע
ויקרא

נגעים ואהלות – לפרשת תזריע מצורע

רבונו של עולם מודיע לנו כשנבוא לארץ כנען הוא יתן נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. נחלקו תנאים במסכת סנהדרין (עא.)

האלוקות שבטבע, לפרשת שמיני
ויקרא

האלוקות שבטבע, לפרשת שמיני

צם מציאותו של בית המקדש בעולם מגלה את חפץ ד' בכל הרבדים. עליית ישראל ברגלים אל בית המקדש, מגבירה את

תורת החטאת והאשם  | לפרשת צו
ויקרא

תורת החטאת והאשם | לפרשת צו

צם מציאותו של בית המקדש בעולם מגלה את חפץ ד' בכל הרבדים. עליית ישראל ברגלים אל בית המקדש, מגבירה את

נקודת הרצון | לפרשת ויקרא
ויקרא

נקודת הרצון | לפרשת ויקרא

קרבן אינו רק מעין מונולוג חי, אותו נושא הרוצה להקריב לד', קרבן הוא גילוי של מציאות קיימת, של שייכות עצמית

קוממיות – לפרשת בחוקותי וליום ירושלים
ויקרא

קוממיות – לפרשת בחוקותי וליום ירושלים

" 'ואשבור מוטות עולכם ואולך אתכם קוממיות' רבי שמעון אומר מאתים אמה, רבי יהודה אומר מאה אמה כאדם הראשון…" (ילקוט

אונאת דברים – לפרשת בהר
ויקרא

אונאת דברים – לפרשת בהר

" …'ולא תונו איש את עמיתו' באונאת דברים הכתוב מדבר. הא כיצד? אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור

הכהונה – בקשת החיים. לפרשת אמור
ויקרא

הכהונה – בקשת החיים. לפרשת אמור

"מה כתיב למעלה מן העניין? 'ואיש או אישה כי יהיה בהם אוב או ידעוני', מה כתיב אחריו? 'אמור אל הכהנים',

פרושים וצדוקים במעלה הקדושה – לפרשת אחרי מות קדושים
ויקרא

פרושים וצדוקים במעלה הקדושה – לפרשת אחרי מות קדושים

"תנו רבנן 'ונתן את הקטורת על האש לפני ד'- שלא יתקן מבחוץ ויכניס, להוציא מליבן של צדוקין שהיו אומרים יתקן

הקב"ה מטהר את ישראל – לפרשת תזריע מצורע
ויקרא

הקב"ה מטהר את ישראל – לפרשת תזריע מצורע

"… לפי שבעולם הזה הכהן רואה את הנגעין, אבל לעתיד אמר הקב"ה: אני מטהר אתכם, הדא הוא דכתיב 'וזרקתי עליכם

קרבנות של עתיד – לפרשת צו ושבת הגדול
ויקרא

קרבנות של עתיד – לפרשת צו ושבת הגדול

" 'זאת תורת העולה'. אמר רבי אבא בר יודן: משל למלך שכבדו אוהבו בחבית של יין וכלכלה של תאנים. אמר

דעת – כלי הכלת ההמיה. לפרשת ויקרא והחודש
ויקרא

דעת – כלי הכלת ההמיה. לפרשת ויקרא והחודש

"רבי תנחומא פתח 'יש זהב ורב פנינים וכלי יקר שפתי דעת' בנוהג שבעולם אדם יש לו כסף וזהב ואבנים טובות

אמירה שלעתיד לבא – פרשת אמור ול"ג בעומר
ויקרא

אמירה שלעתיד לבא – פרשת אמור ול"ג בעומר

אמירה שלעתיד לבא – לפרשת אמור ול"ג בעומר " 'ויאמר ד' אל משה אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם'

נכנס יין יצא סוד – פרשת שמיני וספירת העומר
ויקרא

נכנס יין יצא סוד – פרשת שמיני וספירת העומר

בס"ד נכנס יין יצא סוד – לפרשת שמיני וספירת העומר " 'וידבר ד' אל אהרן לאמר: יין ושכר אל תשת'…

על תפילת מנחה ועבודת המקדש – אחרי קדושים
ויקרא

על תפילת מנחה ועבודת המקדש – אחרי קדושים

" 'ויאמר ד' אל משה דבר אל אהרן איש איש מבית ישראל אשר ישחט' ורוח הקדש צווחת 'כי ממזרח שמש

אהבת ישראל – לפרשת תזריע מצורע ויום העצמאות
ויקרא

אהבת ישראל – לפרשת תזריע מצורע ויום העצמאות

"דבר אחר 'אדם כי יהיה בעור בשרו' למה אינו אומר 'דבר אל בני ישראל' כמו שכתב בכל הפרשיות כלם אלא

ויקרא
ויקרא

ויקרא

  " 'וידבר ד' אל משה לאמר נפש כי תחטא'… זה שאמר הכתוב 'גם בלא דעת נפש לא טוב, ואץ

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן