שבחו של אדם, לפרשת נח
בראשית

שבחו של אדם, לפרשת נח

נח מצליח להפוך את טבע העולם, לעולם שאינו נקי לחלוטין מן הרע, אבל רובו טוב. המפגש שלנו עם עולם הטבע

נרות של עתיד, לפרשת בראשית
בראשית

נרות של עתיד, לפרשת בראשית

הקדושה כמציאות עליונה מוסיפה בעולם את הפן של חיוב המציאות, מוציאה את העולם ממקריותו ואקראיותו, והופכת אותו לגילוי מעמקים חופשיים

תורת המצורע, לפרשת מצורע ושבת הגדול
בראשית

תורת המצורע, לפרשת מצורע ושבת הגדול

פגם הלשון נובע מראיה חלקית של המציאות, מראיית חוסר ההלימה שבין המציאות הנראית לעיניים לבין מה שאנו מצפים שיהיה. רעי

וילדה זכר, לפרש תזריע החודש
בראשית

וילדה זכר, לפרש תזריע החודש

השכיבה היא השחרור מכל עולם העשיה, שביתה מכל פעולה ותנועה מתוך בקשת איכות חדשה והתכווננות לעולם עליון יותר. 'ונר אלקים

עגל ופרה, לפרשת שמיני ופרה
בראשית

עגל ופרה, לפרשת שמיני ופרה

עניינו של יום הוא גילוי סגולתה של כנסת ישראל, וסגולה זו מתגלה בתכונת הפרה, בפרט זו האדומה. 'דבר אל בני

ספק ותיקון, לפרשת צו ושושן פורים
בראשית

ספק ותיקון, לפרשת צו ושושן פורים

הקושיות הרעות הן קושיות שאינן נובעות מריבוי הגוונים של דבר ד', המתגלים ומאירים את העולם המוגבל, אלא מערבוב עולמי שאינו

גדלות וקטנות, לפרשת ויקרא-זכור
בראשית

גדלות וקטנות, לפרשת ויקרא-זכור

ההשתוקקות מלאת הכיסופים להתכלל באלוקות יוצאת אל הפועל בעבודת הקורבנות. השתוקקות זו הופכת להיות עבודת ד' קבועה, ובקביעותה היא מגלה

משכן העדות, לפרשת פקודי
בראשית

משכן העדות, לפרשת פקודי

לפני בניין המקדש אנו מצווים להעמיד מלך ולמחות זרעו של עמלק. העמדת מלך יוצרת מצב בו שאיפות הדבקות שלנו הופכות

טוב לב, לפרשת ויקהל שקלים
בראשית

טוב לב, לפרשת ויקהל שקלים

כשמשה היה בהר סיני הוא קיבל את הציווי האלוקי במקוריותו, כפי המחשבה העליונה – 'מאת כל איש אשר ידבנו ליבו

אוהל מועד, לפרשת כי תישא
בראשית

אוהל מועד, לפרשת כי תישא

מציאות המקדש כפי שנתבארה בפרשה הקודמת היא מציאות חיה וקבועה של דבקות ישראל בקב"ה. מקדש של מטה מכוון כנגד מקדש

יחוד עליון, לפרשת תצוה
בראשית

יחוד עליון, לפרשת תצוה

כשהקב"ה פונה אל משה ואומר 'אתה' הוא מגלה את עומק פנימיות החיבור בין משה לאלוקות. ה'אתה' של משה, הוא מעמד

שלהבות תפילה, לפרשת תרומה
בראשית

שלהבות תפילה, לפרשת תרומה

התפילה, שהיא מדברים העומדים ברומו של עולם, הרי כפי רומה כן זילותה, אך רבים אומרים מי ייתן טוב לנפשנו לזכות

רז גלגולי הנשמות, לפרשת משפטים
בראשית

רז גלגולי הנשמות, לפרשת משפטים

בכדי לחיות את הליכות העולם, בכדי להיות חלק מהותי מהופעת הליכות עולם, עלינו לקרא 'הלכות עולם'. הלכות אלה אינן נובעות

תורה לעולם, לפרשת יתרו
בראשית

תורה לעולם, לפרשת יתרו

ממדים הפנימיים של עם ישראל, אלה העומדים בגובה הנשמה, שמורים תמיד, אף בגלות. שליטת הרע פגעה רק בממדים החיצוניים, בגוף.

חמֻשים, לפרשת בשלח
בראשית

חמֻשים, לפרשת בשלח

הפרשה מתחילה מתיאור של 'העם' 'ויהי בשלח פרעה את העם', ...'פן ינחם העם בראותם מלחמה..'. כל הדרך הארוכה דרך ים

בדמייך חיי, לפרשת בא
בראשית

בדמייך חיי, לפרשת בא

ישעיהו הנביא מתאר את מכות מצרים ונגף ד' את מצרים נגוף ורפוא' – נגוף למצרים ורפוא לישראל (זוהר הקדוש לו.)

שמיטה ויובל, לפרשת וארא
בראשית

שמיטה ויובל, לפרשת וארא

בעת הגלות אנו משולים לגן נעול. הגן הנעול אינו מאפשר לבאים מבחוץ להיכנס אל תוכו וכל כולו רווי צפיית עתיד.

גן וכרם, לפרשת שמות
בראשית

גן וכרם, לפרשת שמות

בעת הגלות אנו משולים לגן נעול. הגן הנעול אינו מאפשר לבאים מבחוץ להיכנס אל תוכו וכל כולו רווי צפיית עתיד.

על בנימין, לפרשת ויגש
בראשית

על בנימין, לפרשת ויגש

יהודה ניגש אל יוסף ומדבר עימו לא כנציג של כל האחים, אלא כיהודה העומד לבדו בפני יוסף. לא לחינם עומד

קצו של חושך, לפרשת מקץ
בראשית

קצו של חושך, לפרשת מקץ

בסוף הלילה, לקראת השחר העולה, לקראת גאולתם של ישראל, מתעורר כח הקטרוג של עשו, ומולו, על יעקב לגלות את כוחותיו

שמחה בחושך, לפרשת וישב
בראשית

שמחה בחושך, לפרשת וישב

בסוף הלילה, לקראת השחר העולה, לקראת גאולתם של ישראל, מתעורר כח הקטרוג של עשו, ומולו, על יעקב לגלות את כוחותיו

ונפשי כעפר לכל תהיה, לפרשת וישלח
בראשית

ונפשי כעפר לכל תהיה, לפרשת וישלח

בסוף הלילה, לקראת השחר העולה, לקראת גאולתם של ישראל, מתעורר כח הקטרוג של עשו, ומולו, על יעקב לגלות את כוחותיו

באר בשדה, לפרשת ויצא
בראשית

באר בשדה, לפרשת ויצא

השראת השכינה המקורית של ארץ ישראל – באר שבע, הופכת להיות באר בשדה. השכינה מתגלה בצורה אחרת, כחלק מגידול המציאות,

עתירתו של יצחק, לפרשת תולדות
בראשית

עתירתו של יצחק, לפרשת תולדות

יצחק אבינו מחדש מדרגה מיוחדת בתפילה – ריבוי תפילה 'ויעתר יצחק'. מהיכן בא הכח להרבות בתפילה? מדוע אברהם אבינו התפלל

חיים עד העולם, לפרשת חיי שרה
בראשית

חיים עד העולם, לפרשת חיי שרה

אברהם, כל כולו מסתכל בנשמה הקדושה, היוצרת כפל של חיים. שרה מגלה שגם החיים בעולם הזה הם חיים עליונים. שרה

שחוקו של משיח, לפרשת וירא
בראשית

שחוקו של משיח, לפרשת וירא

מתי אנו צוחקים? כשאנו נפגשים עם תוכן שמחד אנו מרגישים עומק של שייכות אליו, ומצד שני כשאין אנו מסוגלים לעכל

חיוניות הקשר עם קשי העורף, לפרשת לך לך
בראשית

חיוניות הקשר עם קשי העורף, לפרשת לך לך

אברהם אבינו מוותר על המדרגות העליונות של גילוי האלוקות על מנת לקחת עימו את לוט. לוט, כאביו הרן בנוי מטוב

שמחה ודין בארץ, לפרשת נח
בראשית

שמחה ודין בארץ, לפרשת נח

הארץ היא אותה מהות עליונה המקבלת אל תוכה את כל המגמות האלוקיות העליונות ומוציאה אותן אל הפועל מתוך אחדות גמורה.

ספר תולדות האדם, לפרשת בראשית
בראשית

ספר תולדות האדם, לפרשת בראשית

לפני שמזכירים את תולדותיו של אדם, את לידת שת, מזכיר לנו רבונו של עולם את מהותו של האדם. לפני שאנו

יעקב מאבותינו – לפרשת ויחי
בראשית

יעקב מאבותינו – לפרשת ויחי

בס"ד   יעקב מאבותינו – לפרשת ויחי   " 'המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי

קבורת יעקב בארץ ישראל – לפרשת ויחי
בראשית

קבורת יעקב בארץ ישראל – לפרשת ויחי

" 'ויקרבו ימי ישראל למות' רבי שמעון בן לקיש אומר: ימותיהן של צדיקים מתין והן אינן מתין, מאי טעמא, 'ויקרב

שני משיחים – לפרשת ויגש
בראשית

שני משיחים – לפרשת ויגש

" זה הוא אמר הכתוב 'הנה ימים באים נאום ד' וניגש חורש בקוצר'. 'חורש' – זה יהודה דכתיב 'יחרוש יהודה

יצחק ויוסף – לפרשת מקץ, שבת חנוכה
בראשית

יצחק ויוסף – לפרשת מקץ, שבת חנוכה

"… נמצא 'ויהי' משמש לשון שמחה ולשון אבל, לכך נאמר בתחילת העניין 'ויהי מקץ'. דורשי אגדות אומרין, מסורת היא בידן

 מפעלות אלוקים ומפעלות הוי'ה – לפרשת וישב
בראשית

 מפעלות אלוקים ומפעלות הוי'ה – לפרשת וישב

"זה הוא שאמר הכתוב 'לכו וראו מפעלות אלקים נורא עלילה על בני אדם', נאמר הפסוק הזה כנגד עלילות שהקב"ה מנהג

האמת והשלום – לפרשת וישלח
בראשית

האמת והשלום – לפרשת וישלח

"זה הוא שאמר הכתוב 'שובי שובי השולמית, שובי שובי ונחזה בך, מה תחזו בשולמית כמחולת המחניים' למה הוא קורא לכנסת

נחלה בלי מצרים – לפרשת ויצא
בראשית

נחלה בלי מצרים – לפרשת ויצא

" 'ופרצת ימה וקדמה' מלמד שניתנה לו נחלה שאין לה מצרים. מכאן אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, כל המענג

הניסיון הרביעי – לפרשת לך לך
בראשית

הניסיון הרביעי – לפרשת לך לך

  " הניסיון הרביעי – 'ויהי בימי אמרפל', זה נמרוד. רב ושמואל חד אמר אמרפל שמו ולמה נקרא שמו נמרוד?

תורתו של נח – לפרשת נח
בראשית

תורתו של נח – לפרשת נח

"זה הוא שאמר הכתוב 'אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים' נאמר הפסוק הזה כנגד נח הצדיק שלא הלך בדרכי

דיוקה של ברכה – לפרשת ויחי
בראשית

דיוקה של ברכה – לפרשת ויחי

" 'המלאך הגואל אותי' רבי אלעזר אומר הקיש גאולה לפרנסה ופרנסה לגאולה, מה גאולה פלאים אף פרנסה פלאים, מה פרנסה

מהות הלימוד בדרך  – לפרשת ויגש
בראשית

מהות הלימוד בדרך – לפרשת ויגש

" 'ויאמר אליהם אל תרגזו בדרך' אמר להם יוסף לאחיו אל תתעסקו בדבר הלכה שמא תרגז עליכם הדרך. איני (=כן

קץ שם לחושך – לפרשת מקץ וחנוכה
בראשית

קץ שם לחושך – לפרשת מקץ וחנוכה

 " 'ויהי מקץ שנתיים ימים'. 'קץ שם לחשך ולכל תכלית הוא חוקר' וגו'. זמן נתן לעולם כמה שנים יעשה באפלה.

בהירות התודעה –לפרשת וישב
בראשית

בהירות התודעה –לפרשת וישב

" 'וישמע ראובן ויצילהו מידם' … לימדתך תורה דרך ארץ שכשאדם עושה מצוה יהא עושה אותה בלב שמח, שאילו היה

ונשגב ה' לבדו ביום ההוא – פרשת וישלח
בראשית

ונשגב ה' לבדו ביום ההוא – פרשת וישלח

בס"ד " 'ויותר יעקב לבדו'- 'אין כאל ישרון רוכב שמים בעזרך' אין כאל, ומי כאל? ישורון, הנאים והמשובחים שבכם, את

הנשיקה הטהורה – לפרשת ויצא
בראשית

הנשיקה הטהורה – לפרשת ויצא

"כתיב 'ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל' – מדבר ביעקב דכתיב 'ויחלום והנה סולם'… רבי ברכיה בשם רבי

תולדותיו של אברהם – לפרשת תולדות
בראשית

תולדותיו של אברהם – לפרשת תולדות

" 'עטרת זקנים בני בנים' – האבות עטרה לבנים והבנים עטרה לאבות. האבות עטרה לבנים שנאמר: 'ותפארת בנים אבותם', והבנים

לחיות הכל – לפרשת חיי שרה
בראשית

לחיות הכל – לפרשת חיי שרה

" 'וד' בירך את אברהם בכל' – תנו רבנן שלושה לא שלט בהם יצר הרע ואלו הן, אברהם יצחק ויעקב

גודל הכנסת אורחים – פרשת וירא
בראשית

גודל הכנסת אורחים – פרשת וירא

"אמר רבי יוחנן גדולה הכנסת אורחים כהשכמת בית המדרש דקתני (שלמדנו) 'מפנין אפילו ארבע וחמש קופות של תבן ושל תבואה

צדיק באמונתו יחיה – פרשת ויחי
בראשית

צדיק באמונתו יחיה – פרשת ויחי

  " 'ויקרא יעקב אל בניו' – זה שאמר הכתוב 'מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח' הכתוב מדבר ביצחק ויעקב

ברור החלומות – פרשת וישב
בראשית

ברור החלומות – פרשת וישב

   "…אמר רבי יהושע בן לוי: בא וראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם, מידת בשר ודם –

אורחות ה' חסד ואמת – פרשת וישלח
בראשית

אורחות ה' חסד ואמת – פרשת וישלח

"וירא אלהים אל יעקב – זה שאמר הכתוב: 'כל ארחות ד' חסד ואמת', בשעה שאמר משה לישראל 'אחרי ד' אלהיכם

פרשת ויצא
בראשית

פרשת ויצא

"ילמדנו רבינו ההורג את הנפש בשגגה להיכן היה גולה? כך שנו רבותינו ההורג נפש בשגגה גולה לערי מקלט, לשלש הערים

יצחק מקיים העולם – פרשת תולדות
בראשית

יצחק מקיים העולם – פרשת תולדות

  "אלה תולדות יצחק. זה שאמר הכתוב: 'גיל יגיל אבי צדיק ויולד חכם ישמח בו' כנגד מי אמרו שלמה? לא

לערב זרע זרעך – פרשת חיי שרה
בראשית

לערב זרע זרעך – פרשת חיי שרה

  "זה שאמר הכתוב 'בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך' רבי אליעזר אומר: בזרעים הכתוב מדבר אמר שלמה

העצה על המילה – פרשת וירא
בראשית

העצה על המילה – פרשת וירא

'באלוני ממרא –  ולמה באלוני ממרא? יתברך שמו של הקדוש ברוך הוא שאינו מקפח שכר של בריה. שלשה אוהבים היו

אברהם – אהבה יראה ואהבה לפרשת לך לך
בראשית

אברהם – אהבה יראה ואהבה לפרשת לך לך

" ויאמר ד' אל אברם- ילמדנו רבנו, אדם מישראל מהו שיקבל עליו מלכות שמים כשהוא מהלך? רב אידי ורב הונא

הוציאה ממסגר נפשי – פרשת נח
בראשית

הוציאה ממסגר נפשי – פרשת נח

  "צא מן התבה – אמר דוד 'הוציאה ממסגר נפשי', כשהיה נח בתיבה היה מתפלל תמיד 'הוציאה ממסגר נפשי' שנאמר

תפילה ושבת – חידוש וקידוש החול. לפרשת בראשית
בראשית

תפילה ושבת – חידוש וקידוש החול. לפרשת בראשית

"בראשית ברא אלהים –  ילמדנו רבינו הבונה בית חדש כיצד צריך לברך? כך שנו רבותינו ז"ל: הבונה בית חדש מברך

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן