קצו של חושך, לפרשת מקץ
בראשית

קצו של חושך, לפרשת מקץ

בסוף הלילה, לקראת השחר העולה, לקראת גאולתם של ישראל, מתעורר כח הקטרוג של עשו, ומולו, על יעקב לגלות את כוחותיו

שמחה בחושך, לפרשת וישב
בראשית

שמחה בחושך, לפרשת וישב

בסוף הלילה, לקראת השחר העולה, לקראת גאולתם של ישראל, מתעורר כח הקטרוג של עשו, ומולו, על יעקב לגלות את כוחותיו

ונפשי כעפר לכל תהיה, לפרשת וישלח
בראשית

ונפשי כעפר לכל תהיה, לפרשת וישלח

בסוף הלילה, לקראת השחר העולה, לקראת גאולתם של ישראל, מתעורר כח הקטרוג של עשו, ומולו, על יעקב לגלות את כוחותיו

באר בשדה, לפרשת ויצא
בראשית

באר בשדה, לפרשת ויצא

השראת השכינה המקורית של ארץ ישראל – באר שבע, הופכת להיות באר בשדה. השכינה מתגלה בצורה אחרת, כחלק מגידול המציאות,

עתירתו של יצחק, לפרשת תולדות
בראשית

עתירתו של יצחק, לפרשת תולדות

יצחק אבינו מחדש מדרגה מיוחדת בתפילה – ריבוי תפילה 'ויעתר יצחק'. מהיכן בא הכח להרבות בתפילה? מדוע אברהם אבינו התפלל

חיים עד העולם, לפרשת חיי שרה
בראשית

חיים עד העולם, לפרשת חיי שרה

אברהם, כל כולו מסתכל בנשמה הקדושה, היוצרת כפל של חיים. שרה מגלה שגם החיים בעולם הזה הם חיים עליונים. שרה

שחוקו של משיח, לפרשת וירא
בראשית

שחוקו של משיח, לפרשת וירא

מתי אנו צוחקים? כשאנו נפגשים עם תוכן שמחד אנו מרגישים עומק של שייכות אליו, ומצד שני כשאין אנו מסוגלים לעכל

חיוניות הקשר עם קשי העורף, לפרשת לך לך
בראשית

חיוניות הקשר עם קשי העורף, לפרשת לך לך

אברהם אבינו מוותר על המדרגות העליונות של גילוי האלוקות על מנת לקחת עימו את לוט. לוט, כאביו הרן בנוי מטוב

שמחה ודין בארץ, לפרשת נח
בראשית

שמחה ודין בארץ, לפרשת נח

הארץ היא אותה מהות עליונה המקבלת אל תוכה את כל המגמות האלוקיות העליונות ומוציאה אותן אל הפועל מתוך אחדות גמורה.

ספר תולדות האדם, לפרשת בראשית
בראשית

ספר תולדות האדם, לפרשת בראשית

לפני שמזכירים את תולדותיו של אדם, את לידת שת, מזכיר לנו רבונו של עולם את מהותו של האדם. לפני שאנו

יעקב מאבותינו – לפרשת ויחי
בראשית

יעקב מאבותינו – לפרשת ויחי

בס"ד   יעקב מאבותינו – לפרשת ויחי   " 'המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי

קבורת יעקב בארץ ישראל – לפרשת ויחי
בראשית

קבורת יעקב בארץ ישראל – לפרשת ויחי

" 'ויקרבו ימי ישראל למות' רבי שמעון בן לקיש אומר: ימותיהן של צדיקים מתין והן אינן מתין, מאי טעמא, 'ויקרב

שני משיחים – לפרשת ויגש
בראשית

שני משיחים – לפרשת ויגש

" זה הוא אמר הכתוב 'הנה ימים באים נאום ד' וניגש חורש בקוצר'. 'חורש' – זה יהודה דכתיב 'יחרוש יהודה

יצחק ויוסף – לפרשת מקץ, שבת חנוכה
בראשית

יצחק ויוסף – לפרשת מקץ, שבת חנוכה

"… נמצא 'ויהי' משמש לשון שמחה ולשון אבל, לכך נאמר בתחילת העניין 'ויהי מקץ'. דורשי אגדות אומרין, מסורת היא בידן

 מפעלות אלוקים ומפעלות הוי'ה – לפרשת וישב
בראשית

 מפעלות אלוקים ומפעלות הוי'ה – לפרשת וישב

"זה הוא שאמר הכתוב 'לכו וראו מפעלות אלקים נורא עלילה על בני אדם', נאמר הפסוק הזה כנגד עלילות שהקב"ה מנהג

האמת והשלום – לפרשת וישלח
בראשית

האמת והשלום – לפרשת וישלח

"זה הוא שאמר הכתוב 'שובי שובי השולמית, שובי שובי ונחזה בך, מה תחזו בשולמית כמחולת המחניים' למה הוא קורא לכנסת

נחלה בלי מצרים – לפרשת ויצא
בראשית

נחלה בלי מצרים – לפרשת ויצא

" 'ופרצת ימה וקדמה' מלמד שניתנה לו נחלה שאין לה מצרים. מכאן אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, כל המענג

הניסיון הרביעי – לפרשת לך לך
בראשית

הניסיון הרביעי – לפרשת לך לך

  " הניסיון הרביעי – 'ויהי בימי אמרפל', זה נמרוד. רב ושמואל חד אמר אמרפל שמו ולמה נקרא שמו נמרוד?

תורתו של נח – לפרשת נח
בראשית

תורתו של נח – לפרשת נח

"זה הוא שאמר הכתוב 'אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים' נאמר הפסוק הזה כנגד נח הצדיק שלא הלך בדרכי

דיוקה של ברכה – לפרשת ויחי
בראשית

דיוקה של ברכה – לפרשת ויחי

" 'המלאך הגואל אותי' רבי אלעזר אומר הקיש גאולה לפרנסה ופרנסה לגאולה, מה גאולה פלאים אף פרנסה פלאים, מה פרנסה

מהות הלימוד בדרך  – לפרשת ויגש
בראשית

מהות הלימוד בדרך – לפרשת ויגש

" 'ויאמר אליהם אל תרגזו בדרך' אמר להם יוסף לאחיו אל תתעסקו בדבר הלכה שמא תרגז עליכם הדרך. איני (=כן

קץ שם לחושך – לפרשת מקץ וחנוכה
בראשית

קץ שם לחושך – לפרשת מקץ וחנוכה

 " 'ויהי מקץ שנתיים ימים'. 'קץ שם לחשך ולכל תכלית הוא חוקר' וגו'. זמן נתן לעולם כמה שנים יעשה באפלה.

בהירות התודעה –לפרשת וישב
בראשית

בהירות התודעה –לפרשת וישב

" 'וישמע ראובן ויצילהו מידם' … לימדתך תורה דרך ארץ שכשאדם עושה מצוה יהא עושה אותה בלב שמח, שאילו היה

ונשגב ה' לבדו ביום ההוא – פרשת וישלח
בראשית

ונשגב ה' לבדו ביום ההוא – פרשת וישלח

בס"ד " 'ויותר יעקב לבדו'- 'אין כאל ישרון רוכב שמים בעזרך' אין כאל, ומי כאל? ישורון, הנאים והמשובחים שבכם, את

הנשיקה הטהורה – לפרשת ויצא
בראשית

הנשיקה הטהורה – לפרשת ויצא

"כתיב 'ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל' – מדבר ביעקב דכתיב 'ויחלום והנה סולם'… רבי ברכיה בשם רבי

תולדותיו של אברהם – לפרשת תולדות
בראשית

תולדותיו של אברהם – לפרשת תולדות

" 'עטרת זקנים בני בנים' – האבות עטרה לבנים והבנים עטרה לאבות. האבות עטרה לבנים שנאמר: 'ותפארת בנים אבותם', והבנים

לחיות הכל – לפרשת חיי שרה
בראשית

לחיות הכל – לפרשת חיי שרה

" 'וד' בירך את אברהם בכל' – תנו רבנן שלושה לא שלט בהם יצר הרע ואלו הן, אברהם יצחק ויעקב

גודל הכנסת אורחים – פרשת וירא
בראשית

גודל הכנסת אורחים – פרשת וירא

"אמר רבי יוחנן גדולה הכנסת אורחים כהשכמת בית המדרש דקתני (שלמדנו) 'מפנין אפילו ארבע וחמש קופות של תבן ושל תבואה

צדיק באמונתו יחיה – פרשת ויחי
בראשית

צדיק באמונתו יחיה – פרשת ויחי

  " 'ויקרא יעקב אל בניו' – זה שאמר הכתוב 'מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח' הכתוב מדבר ביצחק ויעקב

ברור החלומות – פרשת וישב
בראשית

ברור החלומות – פרשת וישב

   "…אמר רבי יהושע בן לוי: בא וראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם, מידת בשר ודם –

אורחות ה' חסד ואמת – פרשת וישלח
בראשית

אורחות ה' חסד ואמת – פרשת וישלח

"וירא אלהים אל יעקב – זה שאמר הכתוב: 'כל ארחות ד' חסד ואמת', בשעה שאמר משה לישראל 'אחרי ד' אלהיכם

פרשת ויצא
בראשית

פרשת ויצא

"ילמדנו רבינו ההורג את הנפש בשגגה להיכן היה גולה? כך שנו רבותינו ההורג נפש בשגגה גולה לערי מקלט, לשלש הערים

יצחק מקיים העולם – פרשת תולדות
בראשית

יצחק מקיים העולם – פרשת תולדות

  "אלה תולדות יצחק. זה שאמר הכתוב: 'גיל יגיל אבי צדיק ויולד חכם ישמח בו' כנגד מי אמרו שלמה? לא

לערב זרע זרעך – פרשת חיי שרה
בראשית

לערב זרע זרעך – פרשת חיי שרה

  "זה שאמר הכתוב 'בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך' רבי אליעזר אומר: בזרעים הכתוב מדבר אמר שלמה

העצה על המילה – פרשת וירא
בראשית

העצה על המילה – פרשת וירא

'באלוני ממרא –  ולמה באלוני ממרא? יתברך שמו של הקדוש ברוך הוא שאינו מקפח שכר של בריה. שלשה אוהבים היו

אברהם – אהבה יראה ואהבה לפרשת לך לך
בראשית

אברהם – אהבה יראה ואהבה לפרשת לך לך

" ויאמר ד' אל אברם- ילמדנו רבנו, אדם מישראל מהו שיקבל עליו מלכות שמים כשהוא מהלך? רב אידי ורב הונא

הוציאה ממסגר נפשי – פרשת נח
בראשית

הוציאה ממסגר נפשי – פרשת נח

  "צא מן התבה – אמר דוד 'הוציאה ממסגר נפשי', כשהיה נח בתיבה היה מתפלל תמיד 'הוציאה ממסגר נפשי' שנאמר

תפילה ושבת – חידוש וקידוש החול. לפרשת בראשית
בראשית

תפילה ושבת – חידוש וקידוש החול. לפרשת בראשית

"בראשית ברא אלהים –  ילמדנו רבינו הבונה בית חדש כיצד צריך לברך? כך שנו רבותינו ז"ל: הבונה בית חדש מברך

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן