דרכי גאולה – לפרשת שמות

דרכי גאולה – לפרשת שמות

דרכי גאולה – לפרשת שמות " 'ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל

טוב לב, לפרשת ויקהל שקלים

טוב לב, לפרשת ויקהל שקלים

כשמשה היה בהר סיני הוא קיבל את הציווי האלוקי במקוריותו, כפי המחשבה העליונה – 'מאת כל איש אשר ידבנו ליבו

עולם הרוח – יום שישי
חביבים ישראל | לפרשת תרומה-זכור

חביבים ישראל | לפרשת תרומה-זכור

עיקרה של השראת שכינה בישראל היא בארץ ישראל. כדי לגלות ולהופיע את הקדושה האחת המקיפה כל, את אותה שקיקה פנימית

פרשת שמות

פרשת שמות

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת שמות סימן ח " 'ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה', והנה ילד בוכה לא נאמר

דיוקה של ברכה – לפרשת ויחי

דיוקה של ברכה – לפרשת ויחי

" 'המלאך הגואל אותי' רבי אלעזר אומר הקיש גאולה לפרנסה ופרנסה לגאולה, מה גאולה פלאים אף פרנסה פלאים, מה פרנסה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן