זכותו של משה – לפרשת קורח

זכותו של משה – לפרשת קורח

"…ולפי שהלך משה לפתחו של דתן ואבירם, זכה להציל ארבעה צדיקים מדינה של גיהנם, שלושה בני קרח ואון בן פלת.

 מפעלות אלוקים ומפעלות הוי'ה – לפרשת וישב

 מפעלות אלוקים ומפעלות הוי'ה – לפרשת וישב

"זה הוא שאמר הכתוב 'לכו וראו מפעלות אלקים נורא עלילה על בני אדם', נאמר הפסוק הזה כנגד עלילות שהקב"ה מנהג

נשים ארצישראליות – לפרשת פנחס

נשים ארצישראליות – לפרשת פנחס

"רבי נתן אומר יפה כח נשים מכח אנשים, אנשים אומרים 'ניתנה ראש ונשובה מצרימה' ונשים אומרות 'תנה לנו אחוזה' "

הקב"ה מטהר את ישראל – לפרשת תזריע מצורע

הקב"ה מטהר את ישראל – לפרשת תזריע מצורע

"… לפי שבעולם הזה הכהן רואה את הנגעין, אבל לעתיד אמר הקב"ה: אני מטהר אתכם, הדא הוא דכתיב 'וזרקתי עליכם

פרשת תרומה

פרשת תרומה

" 'וידבר ד' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה'. זה שאמר הכתוב 'כי לקח טוב נתתי

ומי גוי גדול – פרשת ואתחנן

ומי גוי גדול – פרשת ואתחנן

" 'ואתחנן אל ד' ', זה שאמר הכתוב 'אחת היא על כן אמרתי תם ורשע הוא מכלה', אמר משה: רבש"ע

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן