אם יתן איש כל הון ביתו באהבה – לפרשת משפטים

אם יתן איש כל הון ביתו באהבה – לפרשת משפטים

" 'ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה', רבי יוחנן הוה מטייל וסליק מן טבריא לצפורי והוה מסתמיך על כתפיה

פרשת תרומה

פרשת תרומה

" 'וידבר ד' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה'. זה שאמר הכתוב 'כי לקח טוב נתתי

שבעה ספרי תורה – לפרשת בהעלותך

שבעה ספרי תורה – לפרשת בהעלותך

" 'ויהי בנסוע הארון'. פרשה זו עשה לה הקב"ה סימניות מלמעלה ומלמטה (לפני שני הפסוקים 'ויהי בנסוע' 'ובנחה יאמר' מופיעה

זכות היו"ד הנוספת – לפרשת שלח

זכות היו"ד הנוספת – לפרשת שלח

כדי להיכנס לארץ צריך לעורר את כח הגבורה מכוחה של אמונה גדולה. מראה העיניים תלוי בכיוון הלב, ולכן בסוף הפרשה

חביבים ישראל | לפרשת תרומה-זכור

חביבים ישראל | לפרשת תרומה-זכור

עיקרה של השראת שכינה בישראל היא בארץ ישראל. כדי לגלות ולהופיע את הקדושה האחת המקיפה כל, את אותה שקיקה פנימית

הוציאה ממסגר נפשי – פרשת נח

הוציאה ממסגר נפשי – פרשת נח

  "צא מן התבה – אמר דוד 'הוציאה ממסגר נפשי', כשהיה נח בתיבה היה מתפלל תמיד 'הוציאה ממסגר נפשי' שנאמר

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן