שחוקו של משיח – לפרשת וירא

" 'ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחק' רבי אלעזר שאל יום אחד את רבי שמעון אביו ואמר לו: מה שקרא לו הקב"ה יצחק כמו שכתוב 'וקראת את שמו יצחק' למה, שהלא אנו רואים שעד שלא יצא לעולם כבר קרא לו יצחק? אמר לו, הלא נאמר שאש נטל מים, שהלא המים מצד הגבורה הם באים, ולך שאל את הלוויים שהם המשמחים צד זה בכלי זמר ותשבחות אל מול צד החסד, ולכן יצחק הוא בחינת הצחוק והשמחה, בגלל שהוא בא מבחינה זו ונדבק בה. בא וראה – יצחק, צחוק ושמחה כי החליף מים באש ואש במים ולכן נקרא כך, ולכן קרא לו הקב"ה בשם זה עד שלא יצא לאוויר העולם והודיע לו לאברהם "

כ"א ג'; תרגום זוה"ק קג.

יצחק נקרא על שם השחוק. שחוק זה מגלה את מהותו הפנימית של יצחק עוד טרם לידתו, עוד לפני ש'כל השומע יצחק לי', עוד לפני צחוקה של שרה. מתי אנו צוחקים? כשאנו נפגשים עם תוכן שמחד אנו מרגישים עומק של שייכות אליו, ומצד שני כשאין אנו מסוגלים לעכל אותו בתוך מערכת התובנות הרגילה שלנו. שחוק של היתול, נובע מייאוש, מניסיון להיאחז בהכרות מוגבלות, ומפחד ומבוכה כשמבני הכרה מוגבלים מתפרקים אלי חזיונות עמוקים של המציאות. הצחוק העליון הוא ההיפתחות של האדם ויכולתו להיפגש באמת עם תוכן המתגלה בסתירה מתמדת.

המחשבה המוגבלת רואה כל תוכן רוחני כעומד בפני עצמו. כשהמים והאש מתאחדים ומתגלים כתוכן אחד מתעורר הצחוק בעולם. הצחוק תופס בבת אחת את הסתירה, את אי היכולת ליישב אותה בתובנות מוגבלות. אך הוא אינו נעצר בפירוק, הוא ממשיך ומתקדם ומגלה את אחיזתו הפנימית בעולם עליון יותר שהוא המקור להופעת הסתירה בעולם. אחיזה זו אינה מיישבת את הסתירה, אינה נותנת הסבר חיצוני המעמיד כל תוכן בפני עצמו. השחוק חי בבת אחת את העליונות עם מעמד החיים שחייב לספוג את הסתירה בתוכו.

אם יתגלה בעולם חפץ ההטבה האלוקי הבלתי גבולי, הרי שהעולם לא יהיה מסוגל כלל לקבלו. כדי לאפשר לטוב הבלתי גבולי להופיע בעולם, הוא מתגלה דרך מדידה והגבלה. הגבלה זו היא העמקה של הטוב, היכולת שלו להתלבש בכלים מוגבלים כדי לאפשר לעולם להיות ולקבל מאורו יתברך. עומק טוב זה אינו מצטמצם ונעלם, אין הוא הופך להיות מוגבל אלא הוא עמל לפתח ולשכלל את העולם בסבלנות מתוכו, להכשירו ולהעלותו ממדרגה למדרגה, כדי שיוכל לקבל טוב גדול יותר ללא תכלה וסוף. אכן כדי שהעולם יוכשר לעלות, הוא צריך לעמוד על היחס העדין שבין ההגבלה לאי ההגבלה, כיצד דווקא אי ההגבלה היא היוצרת בטובה הבלתי גבולי את הגבול, וכיצד הגבול בעצמו מכשיר את העולם להתעלות אין קץ. המים, חפץ ההטבה הבלתי גבולי מתלבשים באש המצמצמת וכובשת. אך תכונת האש עצמה היא לעלות מעלה ללא שיעור ותכונת המים היא לרדת מטה מטה ללא גבול. נקודת האיחוד ביניהם היא המעוררת את השחוק. השחוק משחרר את האדם והעולם מתובנות מוגבלות. כך הוא חי את עומק התוכן המתגלה בסתירות.

אכן תוכן חיים עליון זה חייב להתגלות בסתירות. אם האדם היה מצליח לעכל תוכן זה במערכת הכרתו המוגבלת ולעצב את חייו על פי גודל זה, הרי שהעולם כולו ייטשטש. השאיפה לחיות כגילוי של חפץ טוב בלתי גבולי אינה מאפשרת את העלאת העולם והכשרתו לגודל עליון זה. ומצד שני, זניחת שאיפה זו לחלוטין מותירה את העולם בהגבלתו. השחוק, בהיותו רצוא ושוב, מביט הוא בנצנוצי האור העליון הניבטים אליו מבעד לכל הגבלה, מתעורר בו החפץ הטמיר להיות גילוי של ים החכמה העליונה ללא גבול, ובד בבד שמח הוא בהגבלה המעלה את העולם תדיר. היכולת לחיות בבת אחת את הכל היא השחוק.  העולם הנושק אל השמים – אל האש והמים יחדיו, מתבסם משחוקו של יצחק. יצחק הוא התכונה הפנימית של מבנה העולם האוחז בבת אחת בסתירות הפנימיות שבו. שמו ומהותו של יצחק ניתנים בו עוד לפני המפגש עם הגוף. יצחק חי את אחדות הסתירות הפנימית, המקבלת אותן, לא מתוך יישובן החיצוני אלא מתוך שירה עמוקה. מתוך אורו של יצחק עומדים הלוויים אל מול גודל זה, ומתמלאים זמר ותשבחות שפנימיותם הוא צחוק הצדיקים.

הגאולה היא היכולת להוריד את חפץ ההטבה אל עולם שאינו מסוגל לצחוק, אל עולם שאינו מסוגל להגיע אל פסגת החיים של האדם, אל עולם שבו צדדים אחרים מקננים, צדדים שכל כולם מנוגדים לקדושה וחפצים לקרוע את העולם ממנה. דווקא שם, ודווקא משם צומח משיח, למעלה מידיעתו של לוט. רבי יצחק פתח 'והוא מסיבות מתהפך בתחבולותיו לפעלם וגו' הקדוש ברוך הוא מסבב סיבובים בעולם ומביא גחלי אש לעשות את רצונו ואחר כך מהפך אותם ועושה אותם בגוונים אחרים.. ומסבב סיבובים להפוך אותם… בא וראה את לוט.. 'ולא ידע בשכבה ובקומה'… שמזומן מלך המשיח לצאת ממנו.. (תרגום זוה"ק קיא.). היכולת להימצא בתוך העולם ולהעלות את הטוב מעמקי החושך מאפשרת את השחוק רק לבסוף. 'אז' ורק אז, 'ימלא שחוק פינו'. השחוק שהחל בלידתו של יצחק, הולך ומתפתח, הולך ומשתלם, ממלא את כל הפה כולו בשחוק. אז נגיע לפסגת המחשבה ולפסגת החיים, וצורת הופעת העולם תהפוך לתוכן חיים המגלה את סוד האחדות העליונה שרק היא המובילה לתיקון השלם.

שבת שלום

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן