חיים של אהבה עזה

חשבנו לייחד את החוברת לקשר המיוחד שבין ראש השנה לארץ ישראל, והתברר לנו שכמו שארץ ישראל נקנית בייסורים כך דברי תורה עליה, וברוך ד' שזכינו לנסות ולברר מקצת ממעלת ראש השנה בארץ ישראל העולה על הכל. המאמר דן במקורות המדברים על מעלתו של ראש השנה בארץ ישראל. בכדי להבין זאת יש לעמוד על אופיו הכללי של הדין שבראש השנה, וזאת דרך בחינת המיוחד בעמידה שלנו מול רבש"ע בראש השנה. עמידה זו מתבטאת באופיה של התפילה. המאמר מבחין בשלוש רמות של המלכת ד', כשהרמה העליונה – גילוי פני ד' במציאות – היא רמה עתידית השולחת קוויה לארץ ישראל של היום. שנזכה לטעום מקדושת האמת של ארץ ישראל ומתוכה נזכה לשנה טובה ומתוקה. חיים של אהבה עזה – להורדה 

קומי אורי – על משמעות תפילת ר"ה בשעת משבר (נכתב לאחר הגרוש מגוש קטיף)

הכאב  נורא, הלב ממאן להבין, השכל אינו תופס והרגשות משמשים בערבוביה. קשה לעכל את המחזות הקשים  של עקירת יהודים מבתיהם, של עזיבת חבלי ארץ אהובה, מציאות שחשפה לעינינו ירידה רוחנית עמוקה ושחיתות גדולה . בעיני הבשר שלנו איננו יכולים למצוא משום צד את הטוב, את טובו של עם ישראל ושל ממשלת ישראל ומתוך כך עולות בקרבנו תהיות רבות על משמעותה של מדינת ישראל, צבא ישראל ולחילופין על משמעותו של מפעל ההתיישבות הגדול . קומי אורי-ראש השנה – לחץ להורדה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן